In de Transactionele Analyse wordt de nadruk gelegd op de communicatie tussen mensen onderling. Van daaruit wordt het verband gelegd met de interne wereld van de persoon en met de externe wereld zoals een organisatie of het gezin waar iemand deel van uitmaakt. De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen dat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop (het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten (ik ben niet OK, jij bent niet OK) terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben (ik ben OK, jij bent OK) .

De TA geeft een helder inzicht in de manier waarop het script verantwoordelijk is voor de manier waarop we ons levensplan hebben ingericht. Met behulp van de TA kunnen we dit script analyseren en ombuigen door opnieuw scriptbesluiten te nemen, zodat het oorspronkelijke script wordt gewijzigd (en daarmee het levensplan).

Een ander kernbegrip in de TA zijn de egoposities van waaruit we in ons dagelijks leven transacties aangaan met anderen: de ouder-, de volwassene- en de kindpositie. Analyse van die posities laat zien hoe we communiceren met anderen en anderen met ons, en hoe dat onze verhoudingen met anderen bepaalt. Zo krijgen we inzicht in problemen die dat onszelf – en anderen – oplevert of hoe dat juist in ons voordeel werkt.