Systemisch Werk gaat uit van de gedachte dat alles met alles verbonden is. Ieder mens maakt deel uit van verschillende ‘systemen’, netwerken van levende en soms al overleden mensen die bij elkaar horen op grond van familiebanden, vriendschap, een zakelijke connectie (collega’s), enzovoorts.
Met name de familiebanden spelen een belangrijke, vaak generatie-overschrijdende rol. Iedereen heeft zo zijn of haar plaats in zo’n systeem. Die krijg je toegewezen of neem je zelf in, meestal onbewust.
Het kan zo zijn dat je onbewust een plek hebt ingenomen dat niet de juiste is. Wat er toe kan leiden dat je niet tot je recht kunt komen en niet in je kracht staat. Bijvoorbeeld als het niet echt wil lukken om in je persoonlijke leven of beroep dat te bereiken wat je graag wilt.

Systemisch Werk heeft tot doel die verstoringen, waarvan de oorzaak vrijwel altijd verborgen is en ook niet bereikbaar is voor ons verstand, inzichtelijk te maken en – alleen al daardoor – op te heffen. Dat gebeurt door middel van een zogenaamde opstelling van het verlangen. Hierin wordt (een deel van) jouw systeem letterlijk neergezet en in beweging gebracht waardoor de onderlinge verhoudingen en de dynamiek je helemaal duidelijk worden. Vaak krijg je al tijdens de opstelling de gelegenheid de oorzaak van de belemmering in je leven te doorgronden en te neutraliseren. En dan gaat er letterlijk een wereld voor je open!

Zie ook Wat bied ik -> interactieve-zelfresonantie (opstellen van het verlangen).