Neuro Linguistisch Programmeren NLP houdt zich bezig met onbewuste processen die aan de basis liggen van communicatie en veranderingsprocessen. NLP gaat over de wisselwerking tussen ons zenuwstelsel en ons taalgebruik en het effect daarvan op ons gedrag. De centrale vraag hierbij is : ‘Hoe doet iemand wat hij doet?

De mens handelt vaak alsof zijn ervaringen van de werkelijkheid gelijk zouden zijn aan de werkelijkheid zelf. De menselijke ervaring wordt echter beperkt door de waarneming. De waarnemingsorganen werken als een groep filters die de input van buiten vertalen tot een innerlijke ervaring. Als zodanig kunnen iemands ervaringen nooit hetzelfde zijn als de werkelijkheid waarvan zij zijn afgeleid.

NLP wordt o.a. gebruikt:

– Voor persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit
– Om door middel van bewust taalgebruik de innerlijke beleving van jezelf en van anderen te veranderen c.q. aan te passen
– Om intenser contact op te bouwen met jezelf en met anderen
– Om bewust en effectief gebruik te kunnen maken van non-verbale communicatievaardigheden
– Om liefdevolle en zorgzame relaties op te bouwen
– Om krachtige ankers aan te brengen die onmiddellijk zelfvertrouwen, creativiteit, alertheid enz. oproepen