Metamorfose massage. Terug naar je intuïtie. Alles weer helder zien, los van alle beperkingen die je je eigen hebt gemaakt. *)

Wat is metamorfose massage. 
Als je over zo iets ongrijpbaars als de werking van de metamorfose massage wilt vertellen, is de transformatie van een rups in een vlinder een mooi voorbeeld. Per slot betekent het woord metamorfose ook transformatie.

Een rups ziet er meestal nogal onopvallend uit, heeft vaak een schutkleur, zodat hij niet opvalt waardoor vogels en andere dieren hem niet zo gauw zullen vinden. Een rups beweegt zich in twee dimensies, hij kan voor- en achteruit lopen en zich naar links en rechts bewegen. Dat er ook een beweging omhoog en weer omlaag bestaat, is hem onbekend. Een rups is tevreden met zijn rupsenleven tot het moment komt waarop hij zich gaat verpoppen. Van een heel lange draad vormt de rups een cocon om zich heen en in die cocon blijft hij enige tijd wachten. In die cocon vindt de transformatie, de metamorfose, plaats. De rups wordt wat hij als mogelijkheid al in zich had: een vlinder. In het leven van de vlinder is er een dimensie bijgekomen. Door de vleugels kan hij in de derde dimensie zich bewegen én omlaag én omhoog vliegen.

Een vergelijkbaar proces kan zich in een mensenleven voltrekken. Veel mensen leven niet ten volle zoals ze zouden kunnen zijn en dat kan klachten en op de duur ziekten veroorzaken. Belemmerd door gedachtenpatronen en gevoelens, die uit een – al of niet – ver verleden stammen en nu eigenlijk niet meer wenselijk zijn. Maar in ieder mens leeft een innerlijk ‘weten’, een innerlijke intelligentie die ‘weet’ wat de mogelijkheden zijn.
En in ieder mens leeft de kracht die deze kwaliteiten en mogelijkheden wil verwezenlijken. Daarvoor kan het nodig zijn om stil te worden en bij jezelf naar binnen te gaan. Net zoals een rups een cocon nodig heeft om vlinder te worden, kan een mens een hulpmiddel nodig hebben om dat wat hij zou kunnen zijn naar buiten te laten komen. De metamorfose massage kan dat hulpmiddel zijn.

Hoe.  Een aandachtige aanraking van de reflexlijn van de wervelkolom op de voeten , de handen en het hoofd kan je naar binnen brengen, naar datgene in jezelf wat weet wie je bent en hoe je bedoeld bent. Dan kan er een proces op gang komen waarin beperkende gedachtenpatronen en blokkades losgelaten worden.
Tijdens de behandeling.  De cliënt geeft aan wat er gebeurt. Of hij wil praten of niet, of in slaap valt. Of  er emoties loskomen. Dat is allemaal prima.
Na de  behandeling. Mensen reageren heel verschillend. De één gaat alle ramen zemen die hij kan vinden. De ander gaat slapen. Afvalstoffen uit spieren en organen komen in bloedbaan en dat geeft een moe en soms een chagrijnig gevoel  en vaak ook dorst. Over het algemeen kan je zeggen dat mensen die dingen gaan doen waar ze aan toe zijn, een brief schrijven, een reis maken, een kast opruimen, solliciteren op een nieuwe baan.
Duur. Ca. 1 uur

Wat de rups het einde noemt, noemt de wereld een vlinder.
Lao Tzu

 *)Uitgave werkgroep metamorfose massage Nederland