Bezitten of bezeten worden?

Doe je dit werk om je groei te bevorderen of om beroemd te worden?
Wat is belangrijker: dat je meer bezittingen vergaart of tot meer bewustzijn komt?
Wat werkt beter: vergaren of loslaten?

Bezit brengt altijd problemen met zich mee. Het vergaren
van meer en meer leidt altijd tot moeilijkheden.
Hoe meer je hebt en hoe meer je krijgt, hoe groter je
zorgen zullen worden. Hoe groter de kans op verlies en
tegenslag. Is dit nu bezitten of bezeten worden?
Als je daarentegen in staat bent dingen op te geven, hoe
je je niet langer zorgen te maken.

Probeer tot stilte te komen en je innerlijke zekerheid
te ontdekken. Als je innerlijk zeker bent,heb je eigenlijk alles
wat je hartje begeert. Je zult dan minder gejaagd leven, je
zult dan veel langer meegaan.

Deze tekst komt in mijn handen bij het opruimen van studieboeken. Houd ik
ze (uit onzekerheid) vast of laat ik los, in het vertrouwen dat de kennis
verzameld is en ergens in mij ligt opgeslagen.
Hoe zou jij hiermee om gaan?